MCR รับซ่อมดาดฟ้ารั่ว
โทร 086-332-0646
 • th
 • รับซ่อมดาดฟ้ารั่ว
 • รับซ่อมดาดฟ้ารั่ว

รับซ่อมดาดฟ้ารั่ว

รับซ่อมรอยร้าวคอนกรีต

เราเป็นบริษัทที่ให้บริการงานทางด้านการซ่อมรอยร้าว การซ่อมน้ำรั่วซึม โดยไม่ต้องทำพื้นหรือผนังขึ้นใหม่ ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในรื้อและสร้างใหม่ ซึ่งวิธีการนี้เป็นการซ่อมคอนกรีตที่ได้คุณภาพตามความต้องการของเจ้าของงาน ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีและการบริการ โดยบริษัทฯ มีการติดตามความเคลื่อนไหวของเทคโนโลยี และการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ทางด้านงานวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง ไม่พียงเท่านั้น ทางบริษัทฯ ยังได้ติดต่อประสานงานกับผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์เหล่านั้นโดยตรง เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์การทำงานของเรา ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ๆ ในด้านบุคลากรของเรา ทางบริษัทฯ มีการผสมผสานกันระหว่างนักวิชาการและวิศวกรชาวไทยร่วมกัน ประกอบเป็นทีมงานที่มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ตั้งแต่การรับงาน การทำสัญญา การปฎิบัติงาน จนกระทั่งส่งมอบงานได้ตามกำหนดสัญญา 
 

การแตกร้าวของคอนกรีต

สาเหตุการแตกร้าวของคอนกรีต แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

 1. Structural Crack
 2. Non Structural Crack

Structural Crack มาจากสาเหตุหลัก 3 ประการ 

 1. การแตกร้าว เนื่องจากการออกแบบไม่ถูกต้อง เช่น การคานวณการออกแบบ หรือการให้ รายละเอียดการเสริมเหล็กไม่ถูกต้อง
 2. การแตกร้าว เนื่องจากการใช้วัสดุก่อสร้างไม่มีคุณภาพ เช่น ใช้หินผุ หินมีดินปน ทรายสกปรก น้าสกปรก หรือทาการผสมคอนกรีตไม่ได้สัดส่วนถูกต้อง รวมทั้ง การใช้เหล็กเสริมที่เป็นสนิมมาก
 3. การแตกร้าว เนื่องจากการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน เช่น การผสม การขนส่ง การเทลงแบบ การหล่อ คอนกรีตไม่ดีพอ เป็นต้น

Non Structural Crack อาจมาจากสาเหตุต่าง ๆ ดังนี้

 1. การหดตัวของคอนกรีต
 2. การทรุดตัวของคอนกรีต
 3. ความร้อน
 4. อื่น ๆ

การซ่อมแซม และบำรุงรักษาคอนกรีต เป็นกระบวนการที่ซับซ้อน ยุ่งยาก ที่มีความจำเป็นต้องใช้ความรู้เฉพาะด้าน ความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรม และประสบการณ์ที่หลากหลาย ซึ่ง ทางบริษัทฯ มีประสบการณ์ในการสืบสวนหาสาเหตุ การประเมิน การซ่อมแซม และการบำรุงรักษาโครงสร้างคอนกรีต จากการสำรวจสภาพ และประเมินโครงสร้าง รวมทั้งพิจารณาความต้องการของลูกค้า เช่น อายุการใช้งาน หรือ การเปลื่ยนแปลงสภาพการใช้งาน โดย ทางบริษัทฯ สามารถนำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อประเมินรายละเอียดตามวิธีการต่าง ๆ ยินดีให้บริการคุณด้วยความเต็มใจ

 

บริการของเรา

งานซ่อมรอยร้าว

  

งานกันซึม

 

งานกันซึมดาดฟ้า

 

งาน Grout ถนน, Grout ฐานเครื่องจักร

บริการของเรา
Epoxy ยาแนวแบบฉีด, รับซ่อมดาดฟ้ารั่ว

เรามีบริการเคลือบพื้นอีพ็อกซี่มีความนิยมใช้กันมากขึ้นในปัจจุบันเนื่องจากใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยากเหมือนพื้น Floor Hardener

สอบถาม
รับซ่อมพื้นคอนกรีต, รับซ่อมดาดฟ้ารั่ว

เราใช้ซีเมนต์พิเศษแบบส่วนผสมเดียว ประกอบด้วยโพลิเมอร์ดัดแปลง และซิลิก้าฟูม สำหรับซ่อมผิวและแต่งผิวคอนกรีตชนิดบาง

สอบถาม
รับซ่อมพื้นโรงงาน, รับซ่อมดาดฟ้ารั่ว

เป็นบริษัทที่ให้บริการงานทางด้านการซ่อมรอยร้าว การซ่อมน้ำรั่วซึม โดยไม่ต้องทำพื้นหรือผนังขึ้นใหม่

สอบถาม
ซ่อมพื้นคอนกรีตโรงงาน, รับซ่อมดาดฟ้ารั่ว

เราใช้ซีเมนต์พิเศษแบบส่วนผสมเดียว ประกอบด้วยโพลิเมอร์ดัดแปลง และซิลิก้าฟูม สำหรับซ่อมผิวและแต่งผิว

สอบถาม
ซ่อมน้ำรั่วซึมผนังด้านล่างของผนังอาคาร, รับซ่อมดาดฟ้ารั่ว

หจก. ไตรสกุล เป็นบริษัทที่ให้บริการงานทางด้านการซ่อมรอยร้าว การซ่อมน้ำรั่วซึม โดยไม่ต้องทำพื้นหรือผนังขึ้นใหม่

สอบถาม
ซ่อมน้ำรั่วซึมผนังด้านข้างอาคาร, รับซ่อมดาดฟ้ารั่ว

เรามีทีมงานที่มีคุณภาพได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีเกี่ยวกับการซ่อมน้ำรั่วซึมผนังด้านข้างอาคาร และรอยแตกร้าวอื่นๆ

สอบถาม
ซ่อมถังน้ำคอนกรีต น้ำรั่วซึม, รับซ่อมดาดฟ้ารั่ว

ถังสำรองน้ำที่เป็นปูน เมื่อมีอายุการใช้งานนาน อาจมีการรั่วซึมของน้ำออกมาได้ และจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับแท้งค์ถังน้ำที่อยู่สูง

สอบถาม
ซ่อมถังน้ำคอนกรีต น้ำรั่วซึม, รับซ่อมดาดฟ้ารั่ว

เป็นบริษัทที่ให้บริการงานทางด้านการซ่อมรอยร้าว การซ่อมน้ำรั่วซึม โดยไม่ต้องทำพื้นหรือผนังขึ้นใหม่

สอบถาม
รับงาน Grout ถนน, รับซ่อมดาดฟ้ารั่ว

Grouting เป็นเทคนิคที่ถูกใช้แก้ปัญหา geotechnical เช่น ช่องว่างในดิน, ดินอ่อน,การทรุดตัวของดินและน้ำใต้ดิน

สอบถาม
รับงาน Grout ฐานเครื่องจักร, รับซ่อมดาดฟ้ารั่ว

Compaction Grouting เพื่อเสริมความหนาแน่น เพิ่มคุณสมบัติในการรับแรงโดยการฉีดซีเมนต์มอตาร์เข้าไป

สอบถาม
รับแก้ปัญหา Geotechnical, รับซ่อมดาดฟ้ารั่ว

Permeation Grouting ป้องกันการซึมน้ำของฐานราก โดยใช้กับโครงสร้างเขื่อนต่างๆ และอุโมงค์ที่ต้องการควบคุมน้ำใต้ดิน โดยการฉีดของเหลวเข้าไปในดินหรือให้ไปแทนที่น้ำ

สอบถาม
Grout ฐานเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม, รับซ่อมดาดฟ้ารั่ว

Grouting เป็นเทคนิคที่ถูกใช้แก้ปัญหา geotechnical เช่น ช่องว่างในดิน, ดินอ่อน,การทรุดตัวของดินและน้ำใต้ดิน

สอบถาม
รับงานกันซึมดาดฟ้า, รับซ่อมดาดฟ้ารั่ว

รอยร้าวมักเกิดที่บริเวณผนังข้างอาคาร เรามีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในงานกันซึม

สอบถาม
รับซ่อมดาดฟ้าอาคาร, รับซ่อมดาดฟ้ารั่ว

เรามีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในงานกันซึมท่านจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานแน่นอน

สอบถาม
บริการแก้ไขดาดฟ้าแตกร้าว, รับซ่อมดาดฟ้ารั่ว

เราจะเริ่มทำความสะอาดบริเวณรอยร้าวหรือรอยแตกลายงาให้สะอาดแล้วทากันซึมประเภทอะคริลิค หรือ โพลียูรีเทน อย่างน้อย 2 รอบผนังอาคาร ดาดฟ้า

สอบถาม
รับซ่อมพื้น Epoxy plug, รับซ่อมดาดฟ้ารั่ว

อีพ็อกซี่ หรือ polyepoxide เป็น thermosetting polymer เกิดจากปฏิกิริยาของเรซินกับ hardener

สอบถาม
รับซ่อมแซมรอยแตกร้าว EPOXY INJECTION, รับซ่อมดาดฟ้ารั่ว

ช้วิธีการซ่อมโดยวิธีอัดฉีด EPOXY หรือเรียกว่า EPOXY INJECTION

สอบถาม
รับซ่อมดาดฟ้ารั่วซึม

ซึม Water-Proofe ด้วยช่างผู้ชำนาญงานด้านนี้โดยเฉพาะ ดาดฟ้าของท่านจึงกันน้ำได้ 100%

สอบถาม
รับงานฉนวนโพลียูรีเทน, รับซ่อมดาดฟ้ารั่ว

การใช้ฉนวนโพลียูรีเทน P.U. Foam จะช่วยป้องกันความร้อน-เย็น (Most efficient) สามารถกันความร้อนมาจากหลังคาหรือผนังได้มากกว่า 90%

สอบถาม
เครื่องเจาะคอนกรีต, รับซ่อมดาดฟ้ารั่ว

เป็นบริษัทที่ให้บริการงานทางด้านการซ่อมรอยร้าว การซ่อมน้ำรั่วซึม โดยไม่ต้องทำพื้นหรือผนังขึ้นใหม่

สอบถาม
ติดต่อเรา
ชื่อบริษัท:
MCR รับซ่อมดาดฟ้ารั่ว
ผู้ติดต่อ:
ฝ่ายเทคนิคการขาย
จังหวัด:
สมุทรปราการ
ประเทศ:
ไทย
โทรศัพท์:
086-332-0646
อีเมล์:
massive.mrc@gmail.com
ไลน์ไอดี: